מס' כרטיס 118514  מדור ומדף: קנב-י
 
ברוך דיין האמת
הרבנות הראשית לא"י
בצער רב אנו מודיעים כי ביום ש"ק פ' בא
..עלה בסערה השמימה פאר ישראל וקדושו.רבי
יוסף יצחק שניאורסאהן האדמו"ר מליובאוויטש
ירושלים תשי