מס' כרטיס 118517  מדור ומדף: קנב-י
 
חנוכת בית הישיבה ומסיבת פרידה
ישיבת תורת אמת ירושלים
ביום השלישי יז סיון תתקיים חגיגת חנוכת
בית הישיבה והתלמוד תורה תורת אמת הכללית
ומסיבת פרידה לכבוד ..ה"ר שמרי' גורארי'
ירושלים חש"ד