מס' כרטיס 118518  מדור ומדף: קנב-י
 
ירושלים הקדושה תזכה לקבל את פני ..
אדמו"ר מליבאוויץ שליט"א .. בתחנת הרכבת
הנהלת כולל חב"ד בעיה"ק ירושלים תובב"א
ירושלים תרפט