מס' כרטיס 118520  מדור ומדף: קנב-י
 
ביום השלושים
להסתלקותו של קדוש ישראל .. כקש"ת רבי
יוסף יצחק שניאורסאהן מלובאויץ
יתקיים .. מספד .. בו ישאו מדברותיהם
ה"ר איסר זלמן מלצר. ה"ר זלמן סירוצקין.
ה"ר אליהו מרדכי ולקובסקי. ה"ר שלמה זוין
ירושלים תשי