מס' כרטיס 118522  מדור ומדף: קנב-י
 
לתועלת השעה
לרגל עונת פתיחת בתי הספר מצאנו לנחוץ
להביא את שתי האזהרות שנתפרסמו בשעתן
של הבד"ץ לכל מקהלות האשכנזים
ושל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ מליובאוויטש
ירושלים חש"ד