מס' כרטיס 118526  מדור ומדף: קנב-י
 
ה ישיבה הקדושה והת"ת תורת אמת הכללית
לקראת השנה החדשה בקשת תמיכה עם תמונות
ראשי הישיבה ותלמידיהם
באידיש ואנגלית
ירושלים חש"ד