מס' כרטיס 118527  מדור ומדף: קנב-י
 
ה ישיבה הקדושה צמח צדק
הנהלת ישיבת צמח צדק בעיה"ק ירושלם ת"ן
מכתב בקשת תמיכה באידיש ובאנגלית
ירושלים חש"ד