מס' כרטיס 118528  מדור ומדף: קנב-י
 
ה ישיבה הקדושה והת"ת תורת אמת הכללית
בקשת תמיכה לקראת חג הפסח עם תמונות
ראשי הישיבה ותלמידיהם
בשני עמודים באידיש ואנגלית
ירושלים חש"ד