מס' כרטיס 118529  מדור ומדף: קנב-י
 
הרבו בתפלה
בד"צ לכל מקהלות האשכנזים
לצערנו הגדול הוכחשה הידיעה ע"ד שחרורו של
האדמו"ר מלובאוויץ שליט"א. לפי הידיעות
האחרונות עדיין תפוס במאסר. לזאת הסכמנו
..יאמרו בכל יום .. חמשה מזמורי תהלים אלו
ירושלים תרפז