מס' כרטיס 118531  מדור ומדף: קנב-כ
 
אפרוף
צו דער יידישער באפעלקערונג אין כעלם
ועד דישיבת אחי התמימים
לטובת ישיבת אחי התמימים
חעלם חש"ד
פגום