מס' כרטיס 118535  מדור ומדף: קנב-ל
 
כ"ק הרה"צ שליט"א
איגר, שלמה
הנה הגיע לאזני דבת רבים ..מי הרשה אותי
למסור הנהלת הישיבה יח"ל ביד אנשים..
לובלין חש"ד
2 עמודים