מס' כרטיס 118541  מדור ומדף: קנב-ת
 
לשנה טובה תכתבו ותחתמו
ישיבות בתל אביב תומכי תמימים. אחי תמימים
ובני תמימים. מגבית בערב ימים נוראים
באידיש ובאנגלית
תל אביב תשז []