מס' כרטיס 118547  מדור ומדף: קנב-ת
 
כה אמר הרבי מליבוויץ שליטא!
בריגא בשביל נשים.
שלחו את בנותיכן לבית הספר "בית יעקב"
תל אביב חש"ד