מס' כרטיס 118548  מדור ומדף: קנב-ת
 
הודעה
בהת"פ החבד"י המרכזי שבת"א
ביום ד' ניסן.. חגיגת סיום למסכת ברכות
ע"י המרצה לשעורי התלמוד הרב ש.י. זוין
תל אביב חש"ד