מס' כרטיס 118549  מדור ומדף: קנב-פ
 
להרבנים הגאונים שליט"א
אשר בארצות הברית
כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין
קריאה לקבוע עתים ללמוד עם המוני אחב"י
פולין חש"ד