מס' כרטיס 118553  מדור ומדף: קנב-מ
 
אל שלומי אמוני ישראל אל קהלות הקודש
די בכל אתר ואתר..
סופר, שלמה אבד"ק בערעגסאס
להתחזקות בעניני יהדות
מונקאטש תרפח