מס' כרטיס 118554  מדור ומדף: קנב-מ
 
התפאר א' מגדולי רבני דייטשלאנד...
נגד האגודה בחתימת רבני גאליציא
מונקאטש חש"ד
2 עמודים