מס' כרטיס 118558  מדור ומדף: קנב-ק
 
אזהרות מבד"צ אל הנאמנים המשגיחים
אצל אפיית המצות. בכ"ד סעיפים. באידיש
קראקא תרנו