מס' כרטיס 118564  מדור ומדף: קנב-פ
 
וויכטיגע נייעס לכבוד פסח!
גאלדענבערג, נחום
א גרויסער אויסוואהל פון א"י וויינען
פאריז חש"ד