מס' כרטיס 118565  מדור ומדף: קנב-פ
 
כרטיסי חבר
קהלת החרדים
בהנהלת
שניאורסאהן, שניאור זלמן
פאריז חש"ד