מס' כרטיס 118566  מדור ומדף: קנב-פ
 
לוח לשנת ה'תרצו מר"ח ניסן- סוף אלול
נסדר ע"י רב אחד החפץ בעלום שמו
פאריז תרצו