מס' כרטיס 118581  מדור ומדף: קנב-ל
 
בזכות תפלת רבים!
ליפשיץ, נטע ב"ר יעקב הלוי
התעוררות לבוא להתפלל בבית הכנסת
ליטא חש"ד