מס' כרטיס 118584  מדור ומדף: קנב-מ
 
הודעה ואזהרה מהרבנים דפה שליט"א
גוט אכטונג ..ביין קויפען כשר פלייש
א הכשר אף יעדען חדש בעזונדער
ודף שני:
הכשר מהרבנים דפה שליט"א
על חדש .. שנת תרפ"ז להיות לראי'
רשום על ראש העלונים בגוכתי"ק מוהריי"צ:
"תרפ"ז מאסקווא".
מוסקבה תרפז