מס' כרטיס 118591  מדור ומדף: קנב-ק
 
ה חיים והשלו' מן השמים
ליבוביץ, ברוך דוב
אל ..הבחור..פסח קארעליץ ..קיבלתי ספרו
קאמעניץ תרצו