מס' כרטיס 118592  מדור ומדף: קנב-ק
 
אלה דברי הברית וגמר ההשואה
שנעשו בין כולל קאסוב וכולל בוקאווינא
קאסוב תרסב
פגום