מס' כרטיס 118594  מדור ומדף: קנב-נ
 
את אחי אנכי מבקש בכל המקומות יחי'
פארהאנד, מרדכי מנייטרא
רצוף תקבלו נוסח כתובה דאירכסא
נייטרא תרפה
בלה"ק ובגרמנית