מס' כרטיס 118596  מדור ומדף: קנב-י
 
צילום פגום של
ברכת הפרדה
ישיבת תורת אמת ירושלים
היום יב מנ"א יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א
מליובאוויטש מעיר קדשנו. ברכת הפרדה במלון
ירושלים תרפט