מס' כרטיס 118600  מדור ומדף: קנב-י
 
ה ישיבה תורת אמת בירושלים
הרצוג, יצחק אייזיק הלוי
המלצה בלה"ק ובאנגלית
ירושלים חש"ד