מס' כרטיס 118603  מדור ומדף: קנב-ת
 
מודעה ואזהרה
הרבנות הראשית למחוז יפו ות"א
בעניני כשרות מוצרים לחג הפסח
תל אביב חש"ד