מס' כרטיס 118607  מדור ומדף: קנב-ת
 
בית הספר למלאכה של הפועל המזרחי
החלה ההרשמה לשנת הלמודים לשנת תרצ"ז
תל אביב תרצו []