מס' כרטיס 118609  מדור ומדף: קנב-ת
 
הזהרו מזיופים!
הרבנות הראשית למחוז יפו ותל-אביב
נגד בעלי השחיטה הנפרדת
תל אביב חש"ד