מס' כרטיס 118610  מדור ומדף: קנב-ת
 
הודעה
אגודת "תורה" ו"ישיבת תל-אביב"
מכ' אלול תרצ"ו מתחילה הרשמת תלמידים
תל אביב תרצו