מס' כרטיס 118611  מדור ומדף: קנב-ת
 
אבל גדול לישראל
הסתדרות פועלי אגדת ישראל בארץ-ישראל
מבכים את פטירת ..מרן מאיר שפירא
שעלתה נשמתו..ביום ו' עש"ק ז חשון תרצ"ד
תל אביב תרצד