מס' כרטיס 118613  מדור ומדף: קנב-מ
 
מאמר חנוך הבנים
כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין
י"ל ע"י מרכז חנוך התורה בארץ ישראל
תל אביב חש"ד