מס' כרטיס 118615  מדור ומדף: קנב-ת
 
אל הצבור החרדי
הסתדרות אגודת ישראל יפו-תל-אביב
נגד הועד הלאומי
תל אביב חש"ד