מס' כרטיס 118617  מדור ומדף: קנב-ת
 
אל הצבור העברי
ועד הקצבים
בענין השחיטה בתל אביב
תל אביב תרצ