מס' כרטיס 118618  מדור ומדף: קנב-ת
 
מודעה ואזהרה
הרבנות הראשית למחוז יפו ות"א
שהגבינה "עמנטלית" אסורה בהחלט
תל אביב תרצז