מס' כרטיס 118619  מדור ומדף: קנב-ת
 
אל הצבור העברי
הרבנות הראשית למחוז יפו ות"א
שבעה עשר בתמוז כנוס בבתהכנ"ס ובטול מלאכה
תל אביב תרצו