מס' כרטיס 118620  מדור ומדף: קנב-י
 
הודעה אישית
מהגאון החזון איש. ביקש לפרסם שכולם יבחרו
רק בעד רשימה ב'. על החתום
ברוורמן, יחזקאל
תל אביב חש"ד