מס' כרטיס 118621  מדור ומדף: קנב-ת
 
דברי הרב הגאון המפורסם
גרודזנסקי, חיים עוזר
לטובת בתי הספר לבנות "בית יעקב"
2 עלונים בלשון הקדש ובגרמנית
תל אביב חש"ד