מס' כרטיס 118623  מדור ומדף: קנב-ת
 
גלוי דעת
נגד שחיטה שמחוץ להשגחת הרבנות הראשית
תל אביב חש"ד