מס' כרטיס 118624  מדור ומדף: קנב-ת
 
הודעה ובקשה
שבת של מי היום? היא השבת המקודשת לטובת
הישיבה "אור זורח" בעירינו יפו ותל אביב
תל אביב חש"ד