מס' כרטיס 118625  מדור ומדף: קנב-י
 
הרשאה בשביל הנטיעות
לשכת הרבנות בד"צ לעיה"ק יפו והמושבות
טופס הרשאה למכירת הנטיעות לקראת השמיטה
יפו תרעו []
2 טפסים בא' בכתב יד הרשאה למושבה גדרה