מס' כרטיס 118627  מדור ומדף: קנב-ת
 
אחרי אלפים וארבע מאות וחמשים שנה
הועד הארצי למען קרן היסוד בארץ-ישראל
קרן היסוד דורשת להוסיף השנה על תרומתו
תל אביב חש"ד