מס' כרטיס 118630  מדור ומדף: קנב-ת
 
אל הצבור העברי בתל אביב ויפו
ועד הקהלה העברית של יפו ותל אביב
בדבר המס של כנסת ישראל
תל אביב תרצו