מס' כרטיס 118631  מדור ומדף: קנב-ת
 
החלטות האספה למען השבת בת"א
חדש תעמולה למען השבת
אספה הגדולה בהשתתפות אלפים ביום י"ז אדר
תל אביב תרצז