מס' כרטיס 118633  מדור ומדף: קנב-ת
 
אמנם כן
מרכז בתי הספר לבנות "בית יעקב" בא"י
שיטת החינוך מצויינת.. הרשמת תלמידות..
תל אביב תרצו