מס' כרטיס 118634  מדור ומדף: קנב-ת
 
חדש תעמולה למען השבת בתל אביב
4 עלונים
תל אביב חש"ד