מס' כרטיס 118636  מדור ומדף: קנב-ת
 
בנק זרובבל
פרוספקט
תל אביב תרצו []