מס' כרטיס 118637  מדור ומדף: קנב-ת
 
בשורה טובה להורים!
מרכז בתי הספר החרדים לבנות בית יעקב
נפתח סניף "בית יעקב" בתל אביב
תל אביב תרצו